Bible Academy i efteråret 2016 bliver over De 5 Mosebøger.


Der går tråde fra De 5 Mosebøger til resten af

Det Gamle Testamente og til Det Nye Testamente.


Nåden og Sandheden som kom ved Jesus Kristus,

har Moses vidnet om i De 5 Mosebøger!


Det er Nåde over Nåde!


Se løbeseddel her


                  1. time kan ses  herunder...                                                                2. time  kan ses herunder...1 Mosebog

...er bogen med Guds Velsignelser:

  • 1 Mos 1,1 - 2,3:

Guds velsignelse af hele verden


  • 1 Mos 2,4 - 11,32:

Guds velsignelse af menneskeslægten


  • 1 Mos 12 - 50:

Guds velsignelse af AbrahamDownload forslag til en læseplan til 1. Mosebog forud for Bible Academy i uge 34 - her


Download PowerPoint til 1. mosebog gennemgang - her

DanHessellund © 2018 • Privacy Policy • Terms of Use

2 Mosebog

... handler om, hvordan det folk,

der er Guds folk, bliver et helligt folk!

- og hvordan de lærer at frygte og elske Gud.


Gud gør folket helligt gennem sin selvåbenbaring

og i fællesskabet med dem.Download forslag til læseplan til 2 Mosebog

forud for Bible Academy i uge 36 - her


Download Power Point til 2. mosebog gennenmgang her

1. time kan ses  herunder...                                                                2. time  kan ses herunder...


3 Mosebog

... er centrum i de 5 mosebøger.

Og hjertet i bogen er Den Store Forsoningsdag!


... handler om, hvordan  folket lever for Guds ansigt,

og her lærer "at (...) skille helligt fra uhelligt

og urent fra rent, og for at

I kan belære israelitterne om alle de love,

som Herren har kundgjort for dem

gennem Moses" (3 Mos 10,10-11)Download forslag til læseplan til 3 Mosebog

forud for Bible Academy i uge40 - herDownload Power Point til 3. mosebog gennemgang her


     1. time kan ses  herunder...                                                                2. time  kan ses herunder...

4 Mosebog

... hander om, hvordan

Glæde i Herren

skal være folkets styrke

(jf. Neh 8,10)

under ørkenvandringen.Download forslag til læseplan til 4 Mosebog

forud for Bible Academy i uge44 - herDownload Power Point til 4. mosebog gennemgang her1. time kan ses herunder...                                                            2. time kan ses herunder...

5 Mosebog

... er Moses tre store afskedstaler

samt en afskedssang

til en ny generation.


En overskrift kunne være: "Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind!

(Sl 22:31-32)Download forslag til læseplan til 5. mosebog forud for Bible Academy i uge 48 - her


Downloade Power Point til 5. mosebog - herLæs om 1 års Bibellæseplan - her


De 10 bud med forklaringer i

Martin Luthers lille katekismus - her

              1. time kan ses herunder ...                                                            2. time kan ses herunder...