Sökregister I

Tidskriften Erevna 1944 — 1957

 

Häfte     Länkad fil:  A = originaltext, B = sv. bearbetad text)

Artikel                                                                                                          Författare

 

44:1    Erevna\A\e44_1.pdf   Erevna\B\e44_1b.pdf

Meddelanden.

Erevnas samarbete med Förbundet för Biblisk Tro under år 1944.

Adressförändring.

Andra och tredje kretsarna.

Gåvor till Erevna.

 

44:2         Erevna\A\e44_2.pdf   Erevna\B\e44_2b.pdf

Frihet enligt Nya Testamentet.. Harry  Bjurnæus

Hänförelse. ........................ H. Odeberg

Något om den urkristna församlingens ämbeten. ...............  Agne Lageson

Något om ”församlingen” i N.T. Bertil Alberius

Den urkristna församlingens förhållande till omvärlden.
Med särskilt hänsynstagande till 1 Kor.............................. John Olsson

Oscar Haglund in memoriam.

Levande lutherdom.

Värdefulla skrifter.

Tidskrift för Biblisk Tro.

Sammanträden.

 

44:3    Erevna\A\e44_3.pdf   Erevna\B\e44_3b.pdf

Korset och rättfärdigheten. Bo Giertz

Frälsningsvisshet. .... David Hedegård

Jordens salt och världens ljus. Matt. 5:13-16. ....................... H. Odeberg

»Jordens salt» skall icke hindra den gudsfientliga världens moraliska förfall.

Jordens salt ett bönens värn mot Guds förkastelsedom.

Kristi lärjungar äro jordens salt, eljes äro de icke lärjungar.

Världens ljus.

Tidernas tecken. Matt. 16:1-4. ........ H. Odeberg
Fariséer och sadducéer.
Provet.
Varför hatade man Kristus?
En falsk profet?
Pröva = fresta.
Tecken från himmelen.
Frestelsen att vinna världen.
Tidernas tecken.
Både de heliga skrifterna och tidernas tecken vittna om Kristus.
De som förstodo tidernas tecken: Johannes Döparen, Petrus.
Jonas tecken och vår egen tids tecken.

Jonas’ tecken. Matt. 16:1-4. Robert Fur

Mina grundvalar.............. Birgit Lange

Schartauforskningens metodik och närmaste arbetsuppgifter. Lechard Johannesson

Nyjudisk mystik. Herman Wohlstein
Chassidismens historiska bakgrund.
Chassidismen — budskap och tänkespråk.
Ande.
Kropp.
Öde.
Ur inledningen till R. Nachmans från Brazlaw (Baal Schems
sonsons) historier, utg. av M. Buber (1906).
Ur R. Nachmans från Braslaw tänkespråk.

 

45:1         Erevna\A\e45_1.pdf   Erevna\B\e45_1b.pdf

Se människan! Joh. 19:1‑11. ............ H. Odeberg

Magnificat. Lukas 1:46‑55. H. Odeberg

Gemenskapens måltid. Lukas 22:14‑22. ..................... H. Odeberg

Kristus är uppstånden. .... H. Odeberg
Matt. 28:1-8.
Matt. 28:8‑15.

Vad kräves av den kyrkliga predikan? ......................................... Bo Giertz

Nya Testamentets syn på sexuallivet. ................................ Fride Hylander

Ur C. S. Lewis: Från helvetets brevskola.

Om ensamhet och gemenskap. .. Birgit Lange

En av skrifttolkningens viktigaste förutsättningar.
Några tankar kring 1 Kor. 2:9‑15 och 2 Petr. 2:20, 21.  Sture Olsson

En ny tolkning av Korintierbreven. ............................. Gillis Gerleman

Böcker.

Tidskrift för Biblisk Tro.

 

45:2         Erevna\A\e45_2.pdf   Erevna\B\e45_2b.pdf

Uppståndelsen och dopet. ... Bo Giertz

Allegori och verbalinspiration. ....... H. Odeberg

Anteckningar till nytestamentliga texter. ........................ H. Odeberg
Petri bekännelse. (Matt. 16:13‑20. )
Ned från förklaringens berg. (Matt. 17:9‑13.)
Huset på hälleberget. (Matt. 7:22‑29. )
Trogen i det minsta. (Luk. 16:10‑15..)
Förspillda tillfällen. (Matt. 11:20‑24.)
Gudaktighetens sken. (Matt. 23:1‑12.)
Enkelt och ärligt tal. (Matt. 5:33-37.)
Änkans skärv. (Mark. 12:41‑44. )
Uppenbarelsen för de enfaldiga. (Matt. 11:25‑30.)

Realia till Joh.  20:6. Aapeli Saarisalo

Judisk syn på Profeterna som fredskämpar. .. Herman Wohlstein

 

45:3         Erevna\A\e45_3.pdf   Erevna\B\e45_3b.pdf

Anteckningar till nytestamentliga texter. ........................ H. Odeberg
Makten i Jesu ord. (Joh. 7:40‑52.)
Trons väg till visshet. (Joh. 10:22‑30.)
Kärlekens mått. (Mark. 4:21‑25.)
Saligprisningar och verop. (Luk. 6:20‑26.)
Den nya tidsålderns barn. (Luk. 20:27‑40.)
Den yttersta dagens oväntade ankomst. (Matt. 24:35‑44.)
Noten i havet. (Matt. 13:47‑50.)

Så säger Herren. Utdrag ur Bo Giertz’, »Den stora lögnen
och den stora sanningen», kapitlet »Så säger Herren».......... Bo Giertz

Lön i Nya testamentet. Karin Dalberg
I de tre första evangelierna.
I Johannesevangeliet och Johannesbreven.
Hos Paulus.
I Hebréerbrevet, 1.
Petrus’ brev och Johannes’ Uppenbarelse.

Den urkristna synagogan i sammandrag. ........... H. Odeberg.
Morgonbön.
Aftonbön.

”Tillbaka till Bibeln!” ............... David Hedegård

Modern fariseism eller evangelisk kristendom.

En bok om Paulus.

Arbetsberättelse

Innehållsförteckning.

 

 

45:4         Erevna\A\e45_4.pdf   Erevna\B\e45_4b.pdf

Anteckningar till nytestamentliga texter. ........................ H. Odeberg
Det stora namnet. (Luk. 2:21.)
Jesu dop. (Matt. 3:13‑17.)
Betlehems stjärna. (Matt. 2:1‑12.)
Tolvåringen i templet. (Luk. 2:42‑52.)
Bröllopet i Kana. (Joh. 2:1‑11.)
En stark tro. (Matt. 8:1‑13.)
Nunc dimittis. (Luk. 2:22‑32.)

Den kristne og loven hos Paulus. . Olaf Moe

Davids Ps. 32 i nytestamentlig belysning. .................... H. Odeberg

Om den Heliga Skrift. ..... M. Fr. Roos

”Skriften förutsåg.” (Gal. 3:8.) Henrik Ljungman

Jesu modersmål. .......... Evald Nilsson

Var låg Betsaida? .. Gustav Bernander

Det heliga dopet.

Biblisk Uppslagsbok.

Talmud.

Litteratur.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

 

46:1         Erevna\A\e46_1.pdf   Erevna\B\e46_1b.pdf

Trons sanning. .. Lechard Johannesson

Om ”frälsning” i Gamla testamentet enl. Jesu egen syn —
några antydningar. .............. Martin Magnuson

Vad är evangelium? . David Hedegård

Jerusalem och Golgata. ............ Gustav Bernander

Nya Testamentets syn på Gamla Testamentet. ............ Eric Starfelt

Anteckningar till nytestamentliga texter. ........................ H. Odeberg
1. Joh. 12:1-16.
2. Femte akten.
Mark. 16:1-8.
Luk. 24:13‑35.
Joh. 20:19‑31.
Joh. 10:11‑16.

Vetenskaplig roman

Judarnas framtid.

Böcker och tidskrifter.

 

46:2         Erevna\A\e46_2.pdf   Erevna\B\e46_2b.pdf

Passionshistorien och vår syn på Skriften. ......................... Bo Giertz

De två första påskaftnarnas symboler och inne­börd
inom judendomen. Seder och Haggadah. ...... Herman Wohlstein

1. Petr. 2,4‑9. ............. Carl Fr. Wislöff

Nytestamentlig förkunnelse. Några synpunkter. ............... Sture Olsson

Anteckningar till nytestamentliga texter. ........................ H. Odeberg
Joh. ev. 16:5-15.
Joh. 16:23-33.
Apg. 1:1‑11.
Joh. 15:26‑16:4.
Joh. 14:23-31.
Joh. 3:16-21.
Joh. 3:1‑15.
Luk. 16:19‑31.
Luk. 1:57‑80.
Luk. 14:16-24.
Luk. 15:1‑10.

Frågor och svar.

Tidskrifter.

 

46:3         Erevna\A\e46_3.pdf   Erevna\B\e46_3b.pdf

Luther om Ordet. Några citat.

Något om exegetikens primära uppgift. .......................... Martin Magnusson

Kvinna och man i ljuset av Guds ord. ....................................... Bo Giertz
1. Lemmar varandra till tjänst.
2. Kristus, hustrun och mannen.
3. Äktenskap utan tro.
4. Möjligheten till äktenskap.
5. Kvinnan i församlingen.

Rättfärdiggörelsens och helgelsens mystik. .................... G. Rosendal.
I. Juridik och mystik i rättfärdiggörelsen.
II. Identitet och mystik i rättfärdiggörelsen.
Unio och actio i helgelsen.

Anteckningar till nytestamentliga texter. ........................ H. Odeberg
Luk. 5:1-11.
Matt. 5:20-26.
Matt. 17:1-8.
Matt. 7:15-21.
Luk. 16:1-8..
Luk. 19:41-47.
Luk. 18:9-14.

 

46:4         Erevna\A\e46_4.pdf   Erevna\B\e46_4b.pdf

Den sjuke och läkaren. Fride Hylander

Frid. ................... Ingrid Wilhelmsson
Den förlorade friden.
Återställandet av friden.

Galiléen. ........................ G. Bernander

Shvuot-Shabu‘ot (Pingst). ....... Herman Wohlstein

Ecclesia militans. ............ Erik Petrén

Den ende Guden (2 Mos. 20:3). .... Rob. Fur

Luther om ordet.

Om Aposteln Pauli verklighetsuppf attning. … med
utgångspunkt från motsättningen skiá — sóma i Kol. 2:l7. .... Martin Magnusson

Anteckningar till nytestamentliga texter. ........................ H. Odeberg
Joh. ev. 1:29-34.
Joh. ev. 8:12.
Joh. ev. 7:14-18.
Joh. ev. 4:5-42.
Joh. ev. 1:16-18.

Ortodoxa judar i helg och söcken.

 

47:1 o 2   Erevna\A\e47_1o2.pdf   Erevna\B\e47_1o2b.pdf

Några glimtar från försoningens värld. ................................ Fride Hylander

Jesu liknelse om trädet och frukten. Några antydningar. ............. Martin Magnusson

Glädjen i Nya Testamentet. ...... David Hedegård

Något om Uttåget ur Egypten i Nya testamentets ljus. .. Evald Nilsson

The Miracles of Jesus. William Arndt

Anteckningar till nytestamentliga texter. ....................... H. Odeberg.
Matt. 10:16‑22.
Luk. 4:23‑30.
Matt. 21:28‑31.
Matt. 12:33‑37.

Notiser.

 

47:3         Erevna\A\e47_3.pdf   Erevna\B\e47_3b.pdf

Urkristen gemenskap. ...... Erik Petrén

Den otrogne förvaltaren. ... H. Sjögren

Onesimus’ flukt. Til forhollet mellem herre og trell
i Pauli brev till Filemon. ....... Olav Nilssen

Luther om hebreiskan.

Nya Testamentets ”hemlighet”. ..... H. Odeberg

Verbalinspirationen och Skriftens självvittnesbörd. ......... H. Odeberg

Individualism och kollektivism. ..... H. Odeberg

Immanent studium av Nya Testamentet. .............. H. Odeberg

Böcker och tidskrifter.

 

47:4         Erevna\A\e47_4.pdf   Erevna\B\e47_4b.pdf

Aposteln Johannes. ........... H. Odeberg

Johannesevangeliets tillkomst. ....... H. Odeberg

Johannesevangeliets syfte. H. Odeberg

Johannesevangeliets karaktär. ......... H. Odeberg

Skriftens lära om äktenskapet. . Arthur Berger
Gudomlig instiftelse.
Sakramental prägel (ett kött).
Oupplösligt.
Ett enda undantag: otukt.
Vigsel av frånskilda.
»Blott döden.»
Celibatet.

Böcker och tidskrifter.

Notiser.

 

47:5         Erevna\A\e47_5.pdf   Erevna\B\e47_5b.pdf

Die Bedeutung des Gebetes im jüdischen Gottesdienst. ....... David Grünwald

Synagog-gudstjänstens uppbyggnad. ................................. Marcel Kohan

Šemone-‘Esre. Övers. från hebreiskan av Marcel Kohan

Erevna III 15 december 1947.

 

48:1         Erevna\A\e48_1.pdf   Erevna\B\e48_1b.pdf

Anteckningar till nytestamentliga texter. ........................ H. Odeberg
Luk. 19:1‑10.
Luk. 17:7‑10.
Matt. 13:31‑33.
Mark. 10:32‑45.
Luk. 10:17‑20.
Joh. 13:31‑38.
Joh. 18:15‑27.

Femte akten i Kristi lidandes historia. .................................... Johan Öberg

Matt. 28:8‑15. .................. Johan Öberg

Ur “Evangilja eller Fagnad‑Bodi etter Johannes.“  (Joh. ev. på nynorsk, kap. 19:25‑30.)

Nya testamentets kanon. Några data. ...................................... H. Odeberg

De nytestamentliga skrifternas förutsättning. .............. H. Odeberg

Jüdischer Staat und jüdische Kultur. ............................. David Grünwald

Vem talades bergspredikan till? .. Carl Sandegren

Böcker och tidskrifter.

 

48:2 o. 3    Erevna\A\e48_2o3.pdf   Erevna\B\e48_2o3b.pdf

Om uppståndelsens verklighet. .... Erik Petrén

”. . . dock utan synd.” ....... Erik Petrén

Blodsförbund. .............. Fride Hylander

Vår nästa. ................. Henning Sjögren

Enhet tross skilnad. ....... Olav Nilssen

Gåtan om Israels förlorade tio stammar delvis löst? … ... Herman Wohlstein

Guds rike och himmelriket. ............. H. Odeberg

Evangelierna.

A testimony.

Böcker och tidskrifter.

 

48:4         Erevna\A\e48_4.pdf   Erevna\B\e48_4b.pdf

Johannesevangeliets författare. ....... H. Odeberg
Den äldsta kyrkans uppgifter om författaren: »traditionen».
Evangeliets autenticitet.
Papyrusfynd bevisar evangeliets ålder.
Teorin om en ’presbýter Johannes’ såsom evangeliets författare.

Pauli brevs tid och plats. Kort inledningsöversikt .... H. Odeberg
Galaterbrevet.
Tessalonikerbreven.
Korintierbreven.
Romarebrevet.
Fångenskapsbreven (Filemon, Kol., Ef. och Fil.).
Pastoralbreven.

Ur Brevet til Romerne. Fortolket av ......................................... Olaf Moe

Något om människans förening med Gud. ..................... Constantin Piltz

Kjærlighetens altovervinnende makt.  ......................... Hans Olav Nilssen

Ett evangeliefalsarium. Evald Nilsson

Böcker och skrifter.

 

48:5         Erevna\A\e48_5.pdf   Erevna\B\e48_5b.pdf

One Hundred Years of Biblical Lutheranism in America. .. Walter Daib

Den heliga påskmåltiden.

S. Red. III 1. 6. 1948.

Notiser.

 

48:6         Erevna\A\e48_6.pdf   Erevna\B\e48_6b.pdf

Samaritanska textprov.

Samaritansk grammatik. Bidragsgivare

Redovisning

 

49:1         Erevna\A\e49_1.pdf   Erevna\B\e49_1b.pdf

Anteckningar till johanneiska texter. .................................... H. Odeberg
Joh. 4:46‑52.
Joh. 5:22‑24.
Joh. 6:24‑36.
Joh. 6:44‑47.
Joh. 7:37‑39.
Joh. 7:40‑52.
Joh. 9:1‑7, 24‑38.
Joh. 10:1‑10.
Joh. 11:47-57.
Joh. 14:15‑21.
Joh. 15:10‑17.
Joh. 17:1‑8.
Joh. 17:9‑17.
Joh. 21:1‑14.
Joh. 21:15‑23.

De äldste mindesmerker om kristendommen. ............. Olaf Moe

”Den verkliga kristendomen, icke den friserade och behagliga.” .... David Hedegård

Tack till min barndoms kyrka. ............ Elisabeth Lange, f. Ekman

Om Nya testamentets förhållande till det Gamla. .................. H. Odeberg

Till frågan om Skriftens lära om äktenskapet. ......... Caspar Persson

Böcker.

Tidskrifter.

 

49:2         Erevna\A\e49_2.pdf   Erevna\B\e49_2b.pdf

Sakarjas nattsyner och Nya Testamentet. .......... Gösta Rignell

Kristendommens absolutthet. ..... Olav Valen-Sendstad
Hva er kristendom
Hva betyr her ordet »absolutt»?

Jesu och hans apostlars lära om Skriften. ................ H. Odeberg.9:2

Ur Henrik Schartaus «Biblisk Cateches». .. Lechard Johannesson

Johanneiska texter II. ..... H. Odeberg
Joh. 5:22-39.
Joh. 7:37-39.
Joh. 9:1-7, 24-28. Den blindfödde.
Joh. ev. 10:1-10.
Joh. 10:11-16.
Den gode Herden.

Tidskrifter.

Notis.

Meddelande.

 

49:3         Erevna\A\e49_3.pdf   Erevna\B\e49_3b.pdf

Anteckningar till Matteustexter.  I. H. Odeberg
Matt. 1:18-24. Förhistorien till Jesu födelse.
Matt. 5:13-16. Jordens salt och världens ljus.
Matt. 6:5-8. Om Bönen.
Matt. 7:12. »Den gyllene regeln.»
Matt. 9:9-13. Jesu barmhärtighet mot syndare.
Matt. 9:36-38. Arbetare till skörden.
Matteus 10:24-31. Lärjungen ej förmer än mästaren.
Matt. 11:2-10. Den Kommande.
Matt. 11:11-19. Jesu vittnesbörd om Johannes Döparen.
Matt. 13:44-46. Gudsrikets goda.
Matt. 13:47-52. Noten i havet.
Matt. 16:1-4. Tecken från himmelen.
Matt. 16:21-23. Kristi korsväg till uppståndelsen.
Matt. 16:24-27. Mista eller vinna livet.
Matt. 18:1-10. Bliva såsom barn.

Människosonens dag. Not till Luk. 17:20-30. ..................... H. Odeberg

Henrik Schartaus «Biblisk Cateches». ..................... Lechard Johannesson

Litteratur.

 

49:4         Erevna\A\e49_4.pdf   Erevna\B\e49_4b.pdf

Över Tröskeln. .......... Fride Hylander
Tröskelbruk.
Liv och fruktbarhet.
Den röda handen.
Brud och brudgum.
Enskilda och allmänna domäner.
Porten som rättens säte.
Tillgänglighet.
Tröskeln till en annan värld.
Gammaltestamentlig påsk.
Ett blodsförbund förpliktar!
Nytestamentlig påsk.

Något om de nya handskriftsfynden i Palestina. ........ Torsten Andersson

Litteratur.
Vilken uppfostran hade Jesus fått?

 

50:1         Erevna\A\e50_1.pdf   Erevna\B\e50_1b.pdf

Mystikens logik. ............... Erik Petrén

Ur ”40‑talet och idéerna”. ..... Lechard Johannesson

Anteckningar till Matteustexter II. . H. Odeberg
Matt. 22: 34‑46.
Matt. 25:1‑13.
Matt. 25:14‑30.
Matt. 25:31‑46.
Matt. 26:17‑30.
Matt. 26:59‑66.
Matt. 27:15‑26.
Matt. 28:18‑20.

 Anteckningar till Markustexter. ..... H. Odeberg
Mark. 1:14‑15.
Mark. 2:23‑3:5.
Mark. 10:13‑16.
Mark. 10:17‑27.
Mark. 11:11‑24 med Matt. 21:14‑17.
Mark. 14:43‑50.
Mark. 16.1‑8.

Litteratur.
Norska fäder i nya upplagor.

Tidskrifter.

 

50:2         Erevna\A\e50_2.pdf   Erevna\B\e50_2b.pdf

Gamla Testamentet om Getsemane. Några antydningar. ..... Erik Petrén

Något om gemenskap med Kristus. Efr. Engström

”Barmhärtighetens mått” och ”domens mått”. ................ Rafael Edelmann

 

50:3         Erevna\A\e50_3.pdf   Erevna\B\e50_3b.pdf

Anteckningar till Lukastexter. ........ H. Odeberg
Luk. 4:16-22.
Luk. 3:1-15
Luk. 7:36-50.
Luk. 9:51-62.
Luk. 10:17-20.
Luk. 11:1-13 jämte par.-texten Matt. 6:9 ff.
Luk. 11:14-28.
Luk. 12:13-21 och Matt. 16:24-27.
Luk. 12:35-40.
Luk. 17:20-303
Luk. 24:13-35.

Böcker.

 

50:4 I       Erevna\A\e50_4i.pdf =  Erevna\B\e50_4ib.pdf

Sefirametoden. En översikt H.Odeberg

 

51:1         Erevna\A\e51_1.pdf   Erevna\B\e51_1b.pdf

Anteckningar till johanneiska texter III. .............................. H. Odeberg
Joh. 11:17-27.
Joh. 12:44-50.
Joh. 13:31-34.
Joh. 16:16-22.
Joh. 17:1-8.
Joh. 17:18-23.
Joh. 17:24-26.
Joh. 18:36-37.
Joh. 20:1-10.

 

51:2         Erevna\A\e51_2.pdf   Erevna\B\e51_2b.pdf

Det nya livet. Rom. 12:1 f. 2 Kor. 5:17 Ef. 4:24 Upp. 2:17. ... H. Odeberg
Fil. 2:12.
Det nya livet och »religiös upplevelse».
Det nya livet och församlingen.

Antal sammanträden i Erevna från början intill 15 maj 1951.

Böcker.

Tidskrifter.

 

51:3         Erevna\A\e51_3.pdf   Erevna\B\e51_3b.pdf

Luk. 3:1-15. ....................... H. Odeberg

Luk. 22:31-38. ................... H. Odeberg

Joh. 6:52-66. ...................... H. Odeberg

Kol. 1:12-23....................... H. Odeberg

1 Joh. 3:1-6. ....................... H. Odeberg

Innebörden i och omfattningen av Jesu Kristi korslidande. ..... H. Odeberg

 

51:4         Erevna\A\e51_4.pdf   Erevna\B\e51_4b.pdf

Det nytestamentliga vittnesbördet. H. Odeberg
1. Apg. 2:14 ff.
2.
Apg. 3:12 ff.
3. Apg. kap. 4-5.
4. Det kristna tidsbegreppet.
5. Apg. 3:13.
6. Omvändelse (tešuba, metánoia).

Skriftens aktualitet. ......... H. Odeberg

Amos 5:23, 24 från nytestamentlig synpunkt. ..................... H. Odeberg

 

51:5         Erevna\A\e51_5.pdf   Erevna\B\e51_5b.pdf

Det nytestamentliga vittnesbördet. H. Odeberg

Auktoritet, prövning, frihet. ............. H. Odeberg

Det universella i gudstjänsten. ........ H. Odeberg

 

51:6         Erevna\A\e51_6.pdf   Erevna\B\e51_6b.pdf

Seder Rav Amram Gaon — Den äldsta hebreiska bönboken. Kurt Wilhelm

Förlösande ord. .......... Kerstin Böhmer

Ur «Det finns en väg till försoning». .................................... Birgit Lange

 

52:1         Erevna\A\e52_1.pdf   Erevna\B\e52_1b.pdf

Text och text‑tolkning — några principiella anmärkningar. Martin Magnusson

Bidrag till den kyrkliga pedagogiken. ................................ Oscar Hedlund

Hymner. Fritt återgivna . Birgit Lange

 

52:2         Erevna\A\e52_2.pdf   Erevna\B\e52_2b.pdf

Den religiösa poesin hos medeltidens judar. Föreläsning .. Kurt Wilhelm

Vedergällningsprincip i biblisk straffrätt. ........ Herman Wohlstein

Döda-Havsmanuskripten och fornkyrkan. ........ Fr. L. Deltombe
Upptäckten av manuskripten vid Döda Havet.
Dupont-Sommers teorier.
Vetenskap och tro.
Kommentaren till Habackuk.

Text och text-tolkning — några principiella anmärkningar. (Forts.) .......................... Martin Magnusson

 

52:3         Erevna\A\e52_3.pdf   Erevna\B\e52_3b.pdf

Hata fader och moder. (Luk. 14:25-35.) ...................................... H. Odeberg

Det förlorade fåret och den borttappade penningen. ................... H. Odeberg

Den förlorade sonen. Luk. 15:11-32. H. Odeberg

Nattvarden, glädjens måltid med Kristus. ........................ H. Odeberg

»Lära» i Nya Testamentet. H. Odeberg

Program. EPEYNA i Lund ht. 52

 

52:4         Erevna\A\e52_4.pdf   Erevna\B\e52_4b.pdf

Uppenbarelsebokens budskap. ......... H. Odeberg

     Hur skall man förstå Uppenbarelsebokens budskap?

     Lovsången inför tronen. Uppenb. 7:9-17

Urkristen lära och undervisning. ..... H. Odeberg
I. Något om ordets förekomst i NT.
II. Den gammaltestamentliga motsvarigheten till didasko.
III. De hebreiska motsvarigheterna till didasko i den judiska terminologien på Jesu tid.
IV. Vad innebär didaskalia i nytestamentlig mening i relation till fariséernas uppfattning?
V. Innehållet i Nya Testamentets didaskalia och didache.
VI. Undervisningens förhållande till kerygmat

Några uppgifter beträffande de nya fynden vid Döda havet. .............. Fr. Deltombe
TEXTERNA: De Grekiska
Hebreiska dokument: De mest talrika.
Fyndets provisoriska tolkning
Bidrag till skrivkonstens historia
Förhållande mellan bägge fynden

Något om den urkristna gudstjänsten. ...................................... H. Odeberg

Program. EPEYNA i Lund vt. 53

 

53:1         Erevna\A\e53_1.pdf   Erevna\B\e53_1b.pdf

Nya Testamentets studium. ............. H. Odeberg

Den första och den andra uppståndelsen. ............ H. Odeberg

Kristus: uppståndelsen och livet. .... H. Odeberg

Gudstjänsten och livets mening. ..... H. Odeberg

Människosonen förherrligad. ........... H. Odeberg

Den barmhärtige samariten. Luk. 10:23‑37. Några anteckningar ... H. Odeberg

”Dit jag går, kunnen I icke komma”. Joh. 13:33. ................... H. Odeberg

Offentligt och hemligt. .... H. Odeberg

Inspirationen. ......................................... ...................................... H. Odeberg

”Gå bort från mig, Satan!” ”Människotankar” och Guds tankar. ......................... H. Odeberg

Språkpsykologiska synpunkter på det liturgiska språket i evangelieboken
 och den svenska kyrkohandboken. ............................... Y. Ling‑Lander

Utdrag ur F. M. K. Lingve (Leiden): Babylonisk och assyrisk religon.
I översättning av Herman Wohlstein.
Inledning.
1. Panbabylonism i Babel och Bibel.
2. Den äldre synkretismen.
3. Den yngre synkretismen.

Frestelserna. Matt. 4:1‑11. H. Odeberg

Dop i Helig Ande och eld. Matt. 3:11, 12. ................................ H. Odeberg

Elieser Lipa Sukenik. .. Kurt Wilhelm

 I Den Judiska Andens Tjänst. Till Martin Bubers 75‑årsdag. ....... Kurt Wilhelm

”Stån icke det onda emot” Matt. 5:38‑42. ....................... H. Odeberg

”Jag är icke kommen för att upplösa utan för att fullkomna”
Matt. 5:17‑19. ............. H. Odeberg

 

53:2         Erevna\A\e53_2.pdf   Erevna\B\e53_2b.pdf

”Frestelsen” enligt Jakobs brev. Jak. 1:12-15. ....................... H. Odeberg

Nytestamentliga teser och nutida övertygelse­former. . Harald Eklund

Himmelska skatter. Matt. 6:19-23. . H. Odeberg

Botandet av Petri svärmoder. Matt. 8:14-17. ....................... H. Odeberg

Genom nattens mörker. . Birgit Lange

Stillandet av stormen. Matt. 8:23-27. ...................................... H. Odeberg

 Babylonisk och assyrisk religion. Översättning av Herman Wohlstein
KULTEN.
Tempeltorn.
Tempel och altare.
RELIGION OCH SED.
Synd och skuld.

 

53:3         Erevna\A\e53_3.pdf   Erevna\B\e53_3b.pdf

En Neila-predikan. ...... Kurt Wilhelm

Skall bekännelsefolket i skilda läger enas i lydnad för sanningen? .............................. Ragnar Ekström

Frihetens lag i Jakobs brev. H. Odeberg

Förlåtelse. Matt. 18:23-25. H. Odeberg

Stå upp och gå! Matt. 9:1-8. ............. H. Odeberg

Herodes’ barnamord. Matt. 2:13-23. H. Odeberg

Saligprisningarna. Matt. 5:1-12. ...... H. Odeberg

Varken kall eller varm. Upp. 3:14-22. ...................................... H. Odeberg

”Om den dagen och stunden vet ingen.” Matt. 24:35-44. H. Odeberg

Beredd för den stund som ingen vet. Matt. 25:1-13. ............. H. Odeberg

Förhållandet frihet — lagbundenhet i Nya testamentet. ............  Odeberg

De 10 sefirot eller himlaskatterna. . H. Odeberg

Människan och världen i Nya testamentet. ................ H. Odeberg

En märklig rysslandsbok. Helmut Gollwitzer, Und führen …). Gunnar Hillerdal

Omvändelse enligt Nya Testamentet. ...................................... H. Odeberg

 

53:4         Erevna\A\e53_4.pdf   Erevna\B\e53_4b.pdf

NYA TESTAMENTETS TEXT. Några ord om dess historia  Ragnar Qwarnström
Kap. I. Bakåt i historien.
Kap. 2. Antikens böcker.
Kap. 3. På nytt framåt i historien.
Kap. 4. Den nytestamentliga textkritikens metod och målsättning.
Kap. 5. De viktigaste textvittnena till Nya Testamentet

De tio sefirot eller himlaskatterna

”Hedningarna i fulltalig skara”  (Rom. 11:25). ......................... H. Odeberg

”Splittring». ...................... H. Odeberg

Bekänna och kännas vid. Matteus 10:32-39. ..................... H. Odeberg

Apostlar sändas. Matteus 10:2-15. .. H. Odeberg

 

54:1         Erevna\A\e54_1.pdf   Erevna\B\e54_1b.pdf

Kristi kropp. (1 Kor. 12:12-31). ...................... Berthold von Schenk

Problem vid Bibelns översättning. .. G. Rignell

Något om exegetikens uppgifter. .......................... Martin Magnusson

Ensam för att bedja. Matteus 14:23. H. Odeberg

Tro och fantasi. ................. H. Odeberg

Gudstjänsten och ”Livets mening” II. ...................................... H. Odeberg

”Han skall icke kiva eller ropa” Matt. 12:15-21 ...................... H. Odeberg

Predika. Matt. 10:7. .......... H. Odeberg

Förteckning över Erevna-sammanslutningar

 

54:2         Erevna\A\e54_2.pdf   Erevna\B\e54_2b.pdf

Gyllene regeln. ............ Lauri Haikola

Hvad betyder Evig Fortabelse? (Ur »Ordet og Israel» Nr 4 1953) . (Ref. Fr. Thorngren).

Guds ord och Helig Skrift enligt Nya Testamentet. .............. H. Odeberg

Trohet. Matt. 10:32-39. .... H. Odeberg

Guds församling och Kristi kyrka. I. Rom. 11:16-24. ........... H. Odeberg

Guds församling och Kristi kyrka.  II. Apg. 2:41. .................... H. Odeberg

Ha sin fröjd i Herrens ord. H. Odeberg

Senapskornet och surdegen. Matt. 13:31-33. ..................... H. Odeberg

Kristi evangelium ett evangelium för de små,
icke en de mäktiges och anseddes religion. Hebr. 13:13. . H. Odeberg

Bröllopskläder. Matt. 22:1-14. ......... H. Odeberg

 

54:3         Erevna\A\e54_3.pdf   Erevna\B\e54_3b.pdf

Gören eder intet bekymmer! (Matt. 6:25-34) ....................... H. Odeberg

Evangelium för de små. ... H. Odeberg

 

54:4         Erevna\A\e54_4.pdf   Erevna\B\e54_4b.pdf

Vilen eder litet! (Anapavsasthe oligon) ...................................... H. Odeberg

Frid och fred. ..................... H. Odeberg

Botandet av föreståndarens dotter och kvinnan med blodgång.
Matt. 9:18-34. ............. H. Odeberg

 

55:1         Erevna\A\e55_1.pdf   Erevna\B\e55_1b.pdf

Allmakt och vanmakt. ..... H. Odeberg

Fullkomnat. (Joh. 19:30.) . H. Odeberg

Farisé och fariseism. ........ H. Odeberg

Om kärleken från helvetet. ........ Birgit Lange

Frid. Några synpunkter enligt Nya testamentet. ....... Martin Henmark

En vädjan

 

55:2         Erevna\A\e55_2.pdf   Erevna\B\e55_2b.pdf

Människans fråga och Kristi svar. ... H. Odeberg

Vedergälla. (Matt. 5:39, 43, Rom. 12:19, 21.) ................... H. Odeberg

Uppb. 12:7-12. ............. R. Qvarnström

Ur boken ”Dagarnas prydnad” till de vördnadsbjudande festerna. .... Kurt Wilhelm.
Inför nyårsfesten
Omvändelsens sabbat
En tilldragelse
Mot hatet

Recension

 

55:3         Erevna\A\e55_3.pdf   Erevna\B\e55_3b.pdf

”Listiga som ormar” ........ H. Odeberg

Fåfänga ord. ...................... H. Odeberg

Hörnsten — Slutsten. Akrogoniaíos. ........................... Johan Pettersson
Källor och litteratur

Profeten Jesajas bok i NT. ......... Alvar Marklund
I. Inledning
II. En översikt över Jesajas utsagors innehåll
III. Profeten Jesaja i NT
     Slutet av Apostlagärningarna, Apg. 25-263
     Paulus kommer till Rom, Apg. 28:15 ff.
IV. Avslutning

 

55:4         Erevna\A\e55_4.pdf   Erevna\B\e55_4b.pdf

Den nytestamentliga gudstjänsten. . H. Odeberg

Korset. ............................... H. Odeberg

Uppståndelsen. ................. H. Odeberg

Gudstjänsten i NT. ........... H. Odeberg

Förkunna omvändelse. ..... H. Odeberg

Skriftens studium och inspiration. Eric Starfelt

 

56:1         Erevna\A\e56_1.pdf   Erevna\B\e56_1b.pdf

Några reflexioner kring trosbegreppet. ................................. Harald Eklund

Det nya livet. .................... H. Odeberg

Det ondas makt. ................ H. Odeberg

Vad skall jag göra, att jag må ärva evigt liv? ..................... H. Odeberg

”Ur alla folkslag och tungomål”. .... H. Odeberg

Bokstav och ande. ........... Eric Starfelt

Ett tack

 

56:2         Erevna\A\e56_2.pdf   Erevna\B\e56_2b.pdf

Skrifternas tröst. ............... H. Odeberg

Om begreppet ”världen” i Johannesevangeliet. ... H. Odeberg

Anfäktelse i förhållande till Nya Testamentet. .............. H. Odeberg

”Pröven eder själva”. ....... H. Odeberg

Johannes’ historiska ställning.  ....... H. Odeberg

 

56:3         Erevna\A\e56_3.pdf   Erevna\B\e56_3b.pdf

Bibelstudier. ................... H. Odeberg
Kol. 1:12‑20.
1 Petri 1:17‑25.
Hebr. 4:14‑16
Hebr. 5:1‑10.
1 Joh. 1:1‑2:2.

Ord och verklighet. ........... H. Odeberg

Trons lydnad. (Rom 1:5; 16:24, 25.) H. Odeberg

 

56:4         Erevna\A\e56_4.pdf   Erevna\B\e56_4b.pdf

Uppenbarelsebokens grundtankar. ... H. Odeberg

Till Läsaren!

 

57:1         Erevna\A\e57_1.pdf   Erevna\B\e57_1b.pdf

Studier i Uppenbarelseboken. .......... H. Odeberg

Judisk livsväg. ................ Eric Starfelt

Den avvisade kallelsen. (Luk. 9:51-62) ...................................... H. Odeberg

 

57:2         Erevna\A\e57_2.pdf   Erevna\B\e57_2b.pdf

Den nya tidsåldern, som icke kommit. ...................................... H. Odeberg

Kristus — världens ljus. .. H. Odeberg

Tolvåringen i templet. ..... H. Odeberg

”Idag vill jag stanna i ditt hus …” .. H. Odeberg

Om översättningsarbete. .. H. Odeberg

LITTERATUR.

 

57:3         Erevna\A\e57_3.pdf   Erevna\B\e57_3b.pdf

Jesus och judendomen. ..... H. Odeberg

Matt. 5: 18. ........................ H. Odeberg

”Ordet vart kött” .............. H. Odeberg

 

57:4         Erevna\A\e57_4.pdf   Erevna\B\e57_4b.pdf

Studier i Uppenbarelseboken. 2. ...... H. Odeberg

Bibelsamtal. Joh. 6:63. .... H. Odeberg

Joh 1:14. Att ha ögon men icke se. .. H. Odeberg