Bible Academy i efteråret 2016 bliver over De 5 Mosebøger.

 

Der går tråde fra De 5 Mosebøger til resten af

Det Gamle Testamente og til Det Nye Testamente.

 

Nåden og Sandheden som kom ved Jesus Kristus,

har Moses vidnet om i De 5 Mosebøger!

 

Det er Nåde over Nåde!

 

Se løbeseddel her

 

1. time kan ses herunder... 2. time kan ses herunder...

 

 

1 Mosebog

...er bogen med Guds Velsignelser:

  • 1 Mos 1,1 - 2,3:

Guds velsignelse af hele verden

 

  • 1 Mos 2,4 - 11,32:

Guds velsignelse af menneskeslægten

 

  • 1 Mos 12 - 50:

Guds velsignelse af Abraham

 

 

Download forslag til en læseplan til 1. Mosebog forud for Bible Academy i uge 34 - her

 

Download PowerPoint til 1. mosebog gennemgang - her

2 Mosebog

... handler om, hvordan det folk,

der er Guds folk, bliver et helligt folk!

- og hvordan de lærer at frygte og elske Gud.

 

Gud gør folket helligt gennem sin selvåbenbaring

og i fællesskabet med dem.

 

 

Download forslag til læseplan til 2 Mosebog

forud for Bible Academy i uge 36 - her

 

Download Power Point til 2. mosebog gennenmgang her

1. time kan ses herunder... 2. time kan ses herunder...

 

3 Mosebog

... er centrum i de 5 mosebøger.

Og hjertet i bogen er Den Store Forsoningsdag!

 

... handler om, hvordan folket lever for Guds ansigt,

og her lærer "at (...) skille helligt fra uhelligt

og urent fra rent, og for at

I kan belære israelitterne om alle de love,

som Herren har kundgjort for dem

gennem Moses" (3 Mos 10,10-11)

 

 

Download forslag til læseplan til 3 Mosebog

forud for Bible Academy i uge40 - her

 

 

Download Power Point til 3. mosebog gennemgang her

 

1. time kan ses herunder... 2. time kan ses herunder...

4 Mosebog

... hander om, hvordan

Glæde i Herren

skal være folkets styrke

(jf. Neh 8,10)

under ørkenvandringen.

 

 

Download forslag til læseplan til 4 Mosebog

forud for Bible Academy i uge44 - her

 

 

Download Power Point til 4. mosebog gennemgang her

 

 

1. time kan ses herunder... 2. time kan ses herunder...

5 Mosebog

... er Moses tre store afskedstaler

samt en afskedssang

til en ny generation.

 

En overskrift kunne være: "Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind!

(Sl 22:31-32)

 

 

Download forslag til læseplan til 5. mosebog forud for Bible Academy i uge 48 - her

 

Downloade Power Point til 5. mosebog - her

 

 

Læs om 1 års Bibellæseplan - her

 

De 10 bud med forklaringer i

Martin Luthers lille katekismus - her

1. time kan ses herunder ... 2. time kan ses herunder...

DanHessellund © 2018 • Privacy Policy • Terms of Use